fbpx

חתונת רן וג׳דל 💍

בשעה טובה!
ברוכים הבאים לדף סטטוס אישורי ההגעה והוספת מוזמנים 🙂

שימו לב - עם הוספת המוזמן, תישלח אליו הזמנה במיידי.

תאריכים חשובים:
תאריך הפצה ראשונה - 18/07
תאריך הפצה שניה - 25/07
תאריך הפצה שניה - 01/08
שליחת מידע למי שאישר הגעה - 08/08
סמס תודה למי שהגיע - 09/08

הוספת מוזמנים: